Dân trong khu quy hoạch phải được xây dựng, được mua bán, chuyển nhượng và được bồi thường khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

“Các nước trên thế giới cũng có quy hoạch hàng chục, hàng trăm năm sau mới thực hiện nhưng dân ở nước họ không ai thưa kiện gì, trong khi ở mình hễ cứ quy hoạch đâu là dân thưa đó. Người dân phản ứng là do quy định của mình quá thắt chặt quyền lợi của họ. Phải tìm cách tháo gỡ để người dân ổn định cuộc sống”. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp với sở, ngành về giải pháp đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch, ngày 28-12.

Theo ông Tín, hiện TP đang tiến hành tổng rà soát các quy hoạch “treo” trên toàn TP. Quan điểm của TP là sau khi rà soát, sẽ có những dự án không thể xóa vì đó là quy hoạch ổn định cho hàng chục năm sau. Tuy nhiên, hiện nay người dân đang sống ổn định trong các khu vực quy hoạch ấy cũng phải được đảm bảo quyền lợi. Họ phải được xây dựng, được mua bán, chuyển nhượng và được bồi thường khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. “Ở các nước, khi Nhà nước quy hoạch, quyền lợi của người dân vẫn được đảm bảo, không bị xâm hại nên cuộc sống của người dân rất yên ổn. Cái gốc của vấn đề là ở chỗ đó” - ông Tín nói.

Tại cuộc họp, các sở, ngành chưa chuẩn bị các giải pháp theo yêu cầu của TP nên ông Tín yêu cầu phải nghiên cứu lại để báo cáo TP vào ngày 15-1-2013. Ông Tín giao Sở TN&MT nghiên cứu đề xuất giải pháp về quyền sử dụng đất của người dân trong vùng quy hoạch (mua bán, sang nhượng, cấp giấy chứng nhận…); giao Sở Xây dựng đề xuất về việc xây dựng của dân trong vùng quy hoạch (xây cái gì, xây như thế nào); giao Sở Tài chính đề xuất việc người dân có được đầu tư, sản xuất, kinh doanh gì trong khu vực quy hoạch không. Nếu có thì khi Nhà nước thực hiện quy hoạch có đền bù cho phần xây dựng này của người dân hay không.

“Hiện nay, người dân sống trong khu quy hoạch được phép xây dựng tạm nhưng khi Nhà nước thực hiện quy hoạch thì chỉ bồi thường phần đất mà không bồi thường phần xây dựng. Như vậy là không hợp đạo lý và hướng xử lý sắp tới là phải bồi thường cho dân, vướng quy định chỗ nào thì phải tháo gỡ chỗ đó. Xử lý được các quyền lợi này của người dân thì mới yên dân được” - ông Tín khẳng định.

VIỆT HOA