Bắt đầu thanh tra các cơ sở y tế thuộc Bộ LĐ-TB&XH
(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng các cơ sở y tế thuộc Bộ LĐ-TB&XH năm 2016.

Bộ trưởng, Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng các cơ sở y tế thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Đoàn có 10 thành viên gồm giám đốc các bệnh viện, trung tâm, do ông Trịnh Duy Chấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính làm trưởng đoàn.

Đoàn sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với tám cơ sở y tế gồm: BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng; BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn; BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM; Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM; Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ; Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An; Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì; Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.

Thời gian thanh tra mỗi cơ sở là năm ngày.

VIẾT LONG