(PL)- Theo TTXVN, sáng 20-1, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ.

Tổng Bí thư đánh giá lực lượng bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh trật tự, hòa bình để nhân dân yên tâm định cư, làm ăn, phát triển kinh tế, góp phần làm cho diện mạo khu vực biên giới ngày càng khởi sắc.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, Tổng Bí thư lưu ý lực lượng bộ đội biên phòng cần chú trọng nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định của quân đội; giữ ổn định chính trị, giữ môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng phải thực hiện tốt phương châm “Vì dân quên mình, vì dân phục vụ”.

TNT