Bộ Tài chính yêu cầu rà soát thanh lý ô tô công
(PLO)- Trong quá trình rà soát thanh lý xe công, nếu phát hiện sai phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Ngày 20-3, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo về việc thanh lý ô tô công.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương kiểm tra việc thanh lý ô tô công thời gian qua của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Đồng thời, các bộ ngành, địa phương chỉ đạo việc thanh lý tài sản nhà nước (trong đó có xe ô tô) theo đúng quy định. Trong đó đặc biệt lưu ý về các điều kiện thanh lý xe công như: Tài sản phải đủ điều kiện thanh lý; tổ chức thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch; việc bán đâu giá tài sản thanh lý; quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được... 

"Việc thanh lý xe ô tô công phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và các quy định liên quan" - Bộ Tài chính nêu rõ.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý hạch toán giảm tài sản theo quy định. Đồng thời, báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Các bộ ngành, địa phương tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (trong đó có biến động về thanh lý ô tô) gửi Bộ Tài chính để tổng hơp, báo cáo Chính phủ.

Liên quan tới việc cơ quan nhà nước nhận xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã tiếp nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu tặng tính đến ngày 10-3-2017. Báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31-3-2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. 
TRÀ PHƯƠNG