Giả sử bổn quán có thẩm quyền tuyển dụng nhân viên an ninh soi chiếu sân bay, bổn quán sẽ đề ra thêm nguyên tắc chọn người. Đó là người ứng tuyển phải được lấy dấu vân tay một cách kỹ càng, nghiêm cẩn.

Không phải là kiểu quệt tay vào mực in hay nhận diện bằng thiết bị điện tử để lưu dấu xem cái vân tay nó tròn méo ra sao, có sẹo hay vết tích nào khác… Phải là cuộc kiểm duyệt gắt gao vân tay ấy có độ nhám hay không. Hễ tay ứng viên nào có độ nhám thì dứt khoát không tuyển.

Gần đây xôn xao khá nhiều vụ “nhám tay” chôm đồ của hành khách, có vụ rõ như ban ngày, có vụ cơ quan chức năng đang xử lý, người bị tố chưa lên tiếng nhưng người thân lại đứng ra thương lượng (?). Phải triệt để trừ khử tật xấu này đi, kể cả đã lên chức rồi như cái tay nguyên đội trưởng Đội An ninh soi chiếu sân bay Đà Nẵng - nay đã lên sếp phó trung tâm huấn luyện đào tạo thì cũng cần cho rớt ghế vì sự tham lam hồi làm ở vị trí cũ. (Nói nhỏ, ông này mà đào tạo cỡ chục cái tay nhám như ổng, chắc chết!)

Làm nhiệm vụ an ninh mà cứ thích “cầm” tài sản của khách thì làm sao mà hành khách cảm thấy an ninh?

Tóm lại là cái loại này không tin được! Giữ lại trong ngành e chỉ mang lại nỗi nhục cho ngành và cho quốc thể!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU