(PL)- Ngày 20-1, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và thực hiện quyết định của UBND TP.HCM về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn TP.

Trong năm 2016, Sở nhận được 14 văn bản quy phạm pháp luật do các quận, huyện gửi đến để kiểm tra. Qua đó, Sở phát hiện 13/14 văn bản này có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến thẩm quyền ban hành, căn cứ pháp lý, hiệu lực.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết hiện cơ sở dữ liệu quốc gia đã được cập nhật đầy đủ 4.048 văn bản quy phạm của HĐND, UBND TP. Tất cả trang thông tin điện tử của các sở, ngành thuộc TP, UBND quận, huyện đã được tích hợp cơ sở dữ liệu trên. Với kết quả này, TP.HCM là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước sớm cập nhật đầy đủ văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tiếp cận, tra cứu.

KIM PHỤNG