Đại tá Vũ Chí Thực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 7/12/2010.

Ngày 10/12 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Vũ Chí Thực

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng đã công bố quyết định về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, chờ nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn đại tá Vũ Chí Thực, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 7/12/2010.

 

(Theo báo Quảng Ninh)