Theo VOV, Bộ VH-TT&DL vừa ban hành văn bản làm rõ một số nội dung tại Nghị định số 105 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Có hai nội dung được điều chỉnh so với quy định ban hành ngày 17-12-2012 về việc viếng vòng hoa và rắc vàng mã trong đám tang công chức, viên chức.

Theo đó, ban tổ chức lễ tang bố trí vòng hoa luân chuyển để đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước đến viếng. Còn các đối tượng khác như cá nhân, thân nhân của người từ trần có thể dùng vòng hoa hoặc lẵng hoa, bó hoa viếng. Trong quá trình đưa tang hạn chế việc rắc vàng mã và khuyến khích không rắc vàng mã chứ không quy định là cấm rắc vàng mã. Còn việc đốt vàng mã như nhà, xe, vật dụng sinh hoạt… tại nơi an táng vẫn không được phép thực hiện.

PL