Hôm qua (12-1), tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2007 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2008.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2007. Về nhiệm vụ năm 2008, Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ giúp Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, thực hiện chương trình công tác theo đúng quy chế làm việc. Phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến với Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nội chính, quản lý tài chính, tài sản của Đảng, đổi mới phương pháp công tác, lề lối, phong cách làm việc khoa học, chất lượng, hiệu quả. Văn phòng Trung ương Đảng cùng các ban Đảng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

TL