Mỗi người dân là một cán bộ ngoại giao, là một kênh tuyên truyền cho chính nghĩa của Việt Nam.

Sáng 9-9, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP.HCM đã tổ chức hội thảo “Tăng cường và nâng cao hiệu quả ngoại giao nhân dân trong tình hình mới”. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM bên lề hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP Lê Hưng Quốc (ảnh) nhấn mạnh:

Đối ngoại nhân dân là một trong ba chân kiềng của đối ngoại Việt Nam (cùng với đối ngoại của Đảng và Nhà nước). Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đối ngoại nhân dân đã góp phần rất lớn vào thắng lợi chung, nhất là tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của nhân dân toàn thế giới đứng về phía chính nghĩa của Việt Nam. “Vũ khí” này cần phải được phát huy hơn nữa trong tình hình đất nước hội nhập quốc tế, phát triển toàn diện hiện nay.

Để thế giới hiểu Việt Nam hơn

. Theo ông, trong tình hình hội nhập hiện nay, ngoại giao nhân dân đóng vai trò thế nào trong quá trình phát triển đi lên của đất nước?

+ Trong tình hình hội nhập hiện nay, Việt Nam muốn làm bạn với toàn thế giới. Cùng với đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân là làm sao để thế giới hiểu hơn về mình và có những hỗ trợ nhiều mặt tốt hơn cho Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu công tác đối ngoại nhân dân hoạt động hiệu quả thì ta cũng sẽ giải quyết được những âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong lúc nó còn manh nha, đồng thời giữ sự ổn định cho đất nước trước các thách thức của tình hình mới.

. Muốn công tác ngoại giao nhân dân đạt hiệu quả thì đầu tiên phải tạo được sự đồng thuận trong lòng xã hội của mình trước. Nhưng hiện nay xã hội còn rất nhiều vấn đề bức xúc, thưa ông?

+ Xã hội nào không ít thì nhiều cũng có những vấn đề bức xúc. Vấn đề là ta hóa giải chúng như thế nào. Muốn thế Đảng phải có đường lối chủ trương kịp thời; Nhà nước phải có biện pháp, chính sách phù hợp. Song song đó, các tổ chức chính trị, xã hội cần phải giải thích, phải chứng minh cho nhân dân thấy sự phù hợp của đường lối chính sách ấy…

“Dĩ bất biến ứng vạn biến”

. Tranh chấp chủ quyền trên biển Đông hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Việc làm cho nhân dân các bên tranh chấp hiểu rõ hơn về sự thật chủ quyền của quốc gia mình sẽ góp phần rất lớn để đi đến những giải pháp hợp lý hơn cho các bên. Theo ông, ngoại giao nhân dân sẽ góp được gì ở vấn đề này?

+ Bác Hồ thường nói: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Những người làm ngoại giao nhân dân cần phải vận dụng sáng tạo điều đó. Nếu chúng ta làm cho nhân dân thế giới, nhân dân láng giềng hiểu rõ vấn đề thì câu chuyện sẽ khác đi. Ở góc độ đối nội, một khi đông đảo nhân dân nhìn ra được vấn đề thì có thể họ sẽ góp ý xác đáng với Chính phủ để tìm được giải pháp hợp lý, giải quyết các tranh chấp, bất đồng.

Đoàn kiều bào các nước trong một lần tham quan tìm hiểu tại Bảo tàng TP.HCM do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức. Ảnh: CTV

Vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam là “dĩ bất biến” nhưng cách giải quyết thế nào là “ứng vạn biến”. Hiện nay Đảng, Nhà nước ta cũng có nhiều biện pháp và dĩ nhiên là cần tìm nhiều biện pháp hơn nữa. ở vai trò của đối ngoại nhân dân, chúng tôi sẽ tiếp cận nhiều hơn nữa với nhân dân thế giới và nhân dân các nước láng giềng để chứng minh cho họ thấy sự chính nghĩa, hợp lý của chúng ta. Chúng ta không nói cố cho ra mà nói có chứng minh với cơ sở lịch sử, pháp lý và tình cảm chân thành.

Cần phải thấy rằng giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông không phải là chuyện ngày một ngày hai nhưng chúng ta phải làm được chuyện đó. Vì cái gì ông cha ta dựng được thì con cháu ta phải giữ được!

. Những bước đi cụ thể của công tác ngoại giao nhân dân để chúng ta có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới trong vấn đề chủ quyền trên biển Đông sẽ là gì, thưa ông?

+ Có thể nói đối ngoại nhân dân không phải nước nào cũng có. Chúng ta đã hình thành nên ở mỗi người dân là một cán bộ ngoại giao, là một kênh tuyên truyền cho chính nghĩa của Việt Nam. Mỗi người dân ở mỗi địa vị, trong nước cũng như ngoài nước cần phải hiểu thật rõ vấn đề chủ quyền của Việt Nam để thuyết phục bạn bè thế giới rằng quan điểm của chúng ta là hợp lý, hợp pháp.

Riêng ở TP.HCM hiện nay cộng đồng người nước ngoài rất đông và có những liên hệ, sinh hoạt thường xuyên với Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP. Chúng tôi làm đối ngoại nhân dân thông qua kênh này. Một người nước ngoài hiểu được, họ sẽ thành kênh tuyên truyền cho chúng ta và chính nghĩa của Việt Nam cũng sẽ được nhân lên theo đó. Sức mạnh của đối ngoại nhân dân là thế.

. Xin cảm ơn ông.

MINH CƯỜNG thực hiện