UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phục hồi cây đa Tân Trào – di tích lịch sử Quốc gia, thời gian hoàn thành trong năm 2010.

Dự án do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn lập Dự án là Công ty cổ phần khảo sát thiết kế tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang sẽ đầu tư biện pháp kỹ thuật để chống đổ, chống đỡ phần thân cây đang còn sống và bảo tồn nguyên trạng phần gốc không còn sống của cây đa Tân Trào bằng cách sử dụng hệ thống cốt thép móng bê tông, cột đỡ bằng thép ống D250 mm ngoài bọc compuzit (vật liệu tổng hợp) giả thân cây, liên kết với thân cây bằng đai thép.

Tìm cách giữ hình ảnh cây đa trường tồn với truyền thống cách mạng trên quê hương Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến. Ảnh:giadinh.net

Riêng phần thân cây không còn sống sau khi được chống đỡ bằng hệ thống cột thép và ngoài bọc compuzit giả thân cây.

Ngoài ra, để tạo thêm tầng tán cho cây đa Tân Trào, Dự án sẽ trồng bổ sung 3 cây đa con mới cùng loài trên thân cây đa Tân Trào, vì hầu hết các cành của cây đa Tân Trào đã bị cắt bỏ do chết, chỉ còn duy nhất 1 cành còn sống.

Bà Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Mục đích của Dự án là bảo tồn lâu dài cây đa Tân Trào để hình ảnh cây đa trường tồn với truyền thống cách mạng trên quê hương Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam hiện nay và mai sau.

Được biết, trong hơn một năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã trồng bổ sung thêm 7 cây đa con, bao gồm: 1 cây trên thân và 6 cây xung quanh cây đa Tân Trào. Hiện tại các cây đa này đang phát triển khá tốt, lá to màu xanh thẫm, cây cao nhất cao 8m.

Theo TTXVN