Chiều 25-2, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) năm 1992.

Các đại biểu đại diện cho các sở, ban ngành, lãnh đạo các hội, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn TP đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo. Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng tại Điều 104 ngoài việc quy định: “Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công” thì cần phải có thêm nội dung: “Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với bộ, ngành mình quản lý nếu để xảy ra sai phạm…”.

Các đại biểu đến từ ĐH Kinh tế Đà Nẵng, hội khuyến học, đoàn luật sư góp ý, việc sửa đổi lần này cần phải nhấn mạnh: “Công dân và Nhà nước phải bình đẳng với nhau trước pháp luật” và “Mọi công dân có quyền yêu cầu QH trưng cầu ý dân” thay cho cụm từ “Việc trưng cầu ý dân về HP do QH quyết định” được quy định tại Điều 124 của dự thảo.

Trong khi đó, luật sư Lê Xuân Hạt, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, nêu ý kiến: “Điều 47 quy định tội phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. Điều này quá chung chung và không cụ thể hóa được tội nặng nhất là tội gì. Theo tôi, cần phải quy định rõ phản bội Tổ quốc là trọng tội và phải được đưa ra xử lý trước pháp luật”. TS Nguyễn Văn Hùng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội TP Đà Nẵng, cho rằng Điều 70 cần phải sửa lại là lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sau đó mới tới trung thành với Đảng. “Nếu sửa đổi được điều này thì sẽ hợp lý hơn…” - ông Hùng nói.

LÊ PHI