Nhiều cán bộ ở UBMTTQVN tỉnh; phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang cũng bị đề nghị kiểm điểm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vừa kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc chi sai quy định trên 1,4 tỉ đồng tiền ủng hộ lũ lụt, người nghèo. Theo đó, nhiều cán bộ ở UBMTTQVN tỉnh, hai phó chủ tịch UBND tỉnh, phó giám đốc Sở Tài chính bị Ủy ban kiểm tra đề nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Nhiều khoản chi sai quy định

Năm 2010, miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt nhưng với số tiền vận động được hơn 2,5 tỉ đồng, UBMTTQ tỉnh Kiên Giang chỉ chuyển về ủng hộ 500 triệu đồng, đa phần còn lại là chi sai mục đích.

Theo kết luận, trong năm 2009 và 2010, Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang đã sử dụng tiền ủng hộ lũ lụt vào việc khác sai mục đích, ý nghĩa cuộc vận động. Nơi đây còn xin cấp 200 triệu đồng từ ngân sách để ủng hộ không đúng chủ trương. Để thời gian vận động kéo dài, chậm nộp tiền mặt vào tài khoản, chưa công khai chi tiết các khoản thu chi, huy động đóng góp theo quy định. Duyệt chi tạm ứng sai gần 320 triệu đồng từ quỹ ủng hộ lũ lụt và người nghèo…

Từ số tiền vận động ủng hộ lũ lụt miền Trung, nhiều cán bộ ở UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang bị đề nghị kiểm điểm vì chi sai mục đích. Ảnh minh họa: HTD

Ngoài ra, UBMTTQ tỉnh còn có một số vi phạm khác như rút kinh phí xây dựng cầu, trường học với số tiền gần 120 triệu đồng nhưng không có chứng từ, không thể hiện trên quỹ tiền mặt.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Sút - Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang đã thiếu kiểm tra, để xảy ra việc sử dụng tiền quỹ sai mục đích; duyệt chi tạm ứng sai hơn 210 triệu đồng.

Bà Nguyễn Hồng Tươi (Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang) thiếu ý thức kỷ luật, không trung thực, chiếm dụng trên 180 triệu đồng sử dụng vào việc riêng. Không thanh toán kịp thời các khoản nợ, làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị và cá nhân…

Thu hồi tiền, kiểm điểm cá nhân

Ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, duyệt cấp 200 triệu đồng từ quỹ phòng chống lũ lụt thuộc ngân sách tỉnh cho Ủy ban Trung ương MTTQVN đưa vào quỹ vận động sai với chủ trương của Tỉnh ủy. Ông còn duyệt hơn 320 triệu đồng từ nguồn vận động ủng hộ lũ lụt miền Trung-Tây Nguyên năm 2009 để chi tiền tết cho người nghèo, thăm đối tác...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Công Huẩn đã duyệt trích hơn 430 triệu đồng từ nguồn ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung-Tây Nguyên để chi quà tết năm 2010. Trong đó chi cho người nghèo 400 triệu đồng, thăm đối tác ở TP.HCM hơn 20 triệu đồng, chi tổng kết 10 triệu đồng là sai mục đích cuộc vận động.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đề nghị thu hồi số tiền trên 1,4 tỉ đồng. Đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang và các cá nhân liên quan. Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với bà Nguyễn Hồng Tươi, buộc bà Tươi hoàn trả hơn 123 triệu đồng… Các cá nhân Nguyễn Tuyết Phượng, Nguyễn Thị Kim Quyên (kế toán UBMTTQVN tỉnh), Trần Kim Luyến (thủ quỹ) và một số cá nhân khác cũng bị đề nghị kiểm điểm vì đã thu chi, lập sổ sách kế toán, chi tạm ứng, lập chứng từ thanh toán sai quy định.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy còn đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo kiểm điểm ông Lâm Hoàng Sa và Đặng Công Huẩn. Đề nghị Đảng ủy Sở Tài chính kiểm điểm ông Nguyễn Đức Chín (Phó Giám đốc Sở Tài chính) trong việc tham mưu cho tỉnh chi sai 434 triệu đồng từ quỹ ủng hộ lũ lụt miền Trung…

VĨNH SƠN