(PL)- Ngày 8-4, Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống kháng chiến TP.HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2017.

Đại hội đã bầu 37 thành viên vào Ban chủ nhiệm CLB do ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, làm chủ nhiệm.

Tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những việc làm thiết thực, có ý nghĩa tốt đẹp của CLB trong thời gian qua. “Tinh thần kiên trung, xả thân vì lý tưởng cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù của các thành viên CLB là hình ảnh sinh động, giàu tính thuyết phục trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thanh thiếu niên” - ông Hải nhấn mạnh. Ông Hải cũng mong CLB tiếp tục phát huy, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ với Thành đoàn trong việc giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

GIANG THANH