Theo VOV, sáng 25-2, tại TP Việt Trì (Phú Thọ), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng Bí thư thông báo Bộ Chính trị đã quyết định sẽ tiến hành sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Vì vậy, Đảng bộ Phú Thọ cần tiếp tục đánh giá sâu sắc và kỹ lưỡng hơn nữa kết quả việc thực hiện nghị quyết, góp thêm các ý kiến, kiến nghị với trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết trong năm 2012 toàn Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 15.900 đảng viên, trong đó khai trừ 1.687 đảng viên. Các cơ quan pháp luật đã khởi tố 267 vụ, 574 bị can về các tội tham nhũng, tăng 34% so với năm 2011. Điều này cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm pháp luật.

HL