Theo chinhphu.vn, ngày 9-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Phát biểu chỉ  đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những người làm công tác tuyên giáo phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong đấu tranh, phản biện xã hội nhằm tạo ra đồng thuận để cả xã hội đi lên. Do đó, người làm công tác tư tưởng không thể phiến diện, nhìn mặt này mà không thấy mặt kia trong khi trình độ nhân dân ngày càng cao, các phương tiện truyền thông ngày một phát triển mạnh mẽ, nếu người làm công tác tư tưởng không thay đổi thì không thể bắt kịp thực tiễn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, năm 2012, nhìn tổng quan, ngành tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn và tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai thực hiện bước đầu có kết quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ chất lượng một số hoạt động tuyên giáo chưa được như mong muốn. Công tác tuyên giáo trong nhiều trường hợp chưa thật nắm vững tư tưởng, tình cảm trong các tầng lớp nhân dân, xã hội để có biện pháp thông tin thích hợp nhằm tạo đồng thuận cao hơn.

HL