(PL)- Ngày 26-2, tại Cần Thơ, Sở TT&TT TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) - Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam tổ chức tập huấn về “Quy trình xử lý hành chính hành vi cản trở các hoạt động báo chí”

và hội thảo “Vai trò của truyền thông trong phát triển KT-XH tại địa phương”. Đây là chương trình nằm trong dự án “Tăng cường thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí”.

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: Thực trạng cản trở tác nghiệp báo chí, nhận diện các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí, các biện pháp xử lý-xử lý vi phạm hành chính và quy trình xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí… Bên cạnh đó, các chuyên gia của RED phân tích các trường hợp cản trở tác nghiệp báo chí trong thực tế, thảo luận và giải đáp các vướng mắc…

GIA TUỆ