(PL)- Theo HĐND tỉnh Hậu Giang, trong kỳ họp từ ngày 8 đến 9-7, UBND tỉnh sẽ có tờ trình cho HĐND quyết nghị thành lập thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính thị xã Vị Thanh hiện tại.

Thị xã Vị Thanh hiện có năm phường, bốn xã và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa... của tỉnh Hậu Giang, là đầu mối gắn kết trung chuyển giữa vùng Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau qua hệ thống giao thông thủy, bộ...

G.TUỆ