Theo TTXVN, hội thảo quốc tế với chủ đề “An ninh hàng hải tại Đông Nam Á: An toàn hàng hải và Môi trường biển” đã khai mạc sáng 29-3 tại TP.HCM, quy tụ hơn 30 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.

Hội thảo tập trung bàn về khuôn khổ pháp lý cho an ninh và an toàn môi trường biển, tìm kiếm và cứu nạn, quản lý cảng biển, bảo vệ môi trường biển, an toàn hàng hải…; từ đó tìm ra những mô hình hợp tác thành công để áp dụng trong khu vực Đông Nam Á.

Đại diện Học viện Ngoại giao và Diễn đàn Thái Bình Dương - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ) nhấn mạnh hội thảo lần này là dịp để các chuyên gia, học giả trao đổi về an toàn hàng hải và môi trường biển, từ đó tìm ra phương cách thúc đẩy hợp tác an ninh biển trong khu vực.

Đây là hội thảo lần thứ hai trong chuỗi bốn hội thảo về chủ đề an ninh hàng hải của khu vực Đông Nam Á do Diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế lần lượt phối hợp tổ chức với một cơ quan nghiên cứu của Philippines, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

AT