Theo chinhphu.vn, lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương (VPTƯ) Đảng và văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2010) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội sáng 16-10.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng VPTƯ Đảng phần thưởng cao quý nhất - huân chương Sao vàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư đánh giá VPTƯ Đảng đã tham mưu, phục vụ đắc lực giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư cũng yêu cầu VPTƯ Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham gia, phục vụ tốt việc chuẩn bị Đại hội XI của Đảng. Ngay sau đại hội, VPTƯ Đảng phải khẩn trương cùng các ban của Trung ương Đảng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đưa nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống.

AX