Theo chinhphu.vn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và TAND Tối cao, VKSND Tối cao tổng kết việc thực hiện Luật Tương trợ tư pháp trong ba năm.

Đồng thời, Bộ Tư pháp phải chủ trì, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật trên.

Thủ tướng lưu ý, trong quá trình xây dựng kế hoạch, Bộ phải đặc biệt lưu ý đến các điều ước quốc tế đa phương và điều ước quốc tế song phương với các nước có nhiều công dân VN sinh sống và các nước có nhiều công dân sinh sống tại VN. Tính đến tháng 9-2010, VN đã ký 26 hiệp định tương trợ tư pháp với các nước trên đầy đủ các lĩnh vực dân sự, thương mại, hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án.

LX