Đề nghị Quốc hội thông qua ngay kỳ họp này
(PL)- Trình bày báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP.HCM, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội (QH), cho biết TP là địa phương có đóng góp số thu ngân sách cao nhất cả nước (khoảng 28%), tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương là 82%.

Tuy nhiên, TP đang gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, môi trường, chưa có cơ chế, chính sách đột phá mạnh mẽ để phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, là đô thị đặc biệt có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của cả nước và khu vực.

Đề nghị Quốc hội thông qua ngay kỳ họp này - ảnh 1

Theo đó, đại diện Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị QH thông qua nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP.HCM tại một kỳ họp. Lý do vì nội dung nghị quyết đã được Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến; QH đồng ý đưa vào chương trình kỳ họp thứ tư; và đặc biệt tờ trình của Chính phủ cũng đã bao gồm đầy đủ nội dung về đánh giá tác động của chính sách đến việc thực hiện nghị quyết…

Thẩm tra một số nội dung cụ thể của dự thảo nghị quyết, Ủy ban Tài chính-Ngân sách nhất trí cho phép ngân sách TP được hưởng số thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu. Nhất trí cho TP huy động theo phương thức PPP hoặc vay để hoàn thành các dự án do trung ương tài trợ một phần hoặc toàn bộ song chưa bố trí được vốn, trung ương sẽ hoàn trả sau. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cần quy định rõ hơn về phạm vi dự án, chỉ tập trung một số dự án hạ tầng kinh tế thiết yếu, đặc biệt quan trọng và thời hạn ngân sách trung ương phải hoàn trả, khoản lãi vay (nếu có) do ngân sách TP hay ngân sách trung ương phải chi trả.

ĐỨC MINH