(PLO)- Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất 5 triệu đồng dành cho các đảng viên có 65 tuổi Đảng trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

Mức hỗ trợ 3 triệu đồng cho đảng viên 55 năm và 60 năm tuổi Đảng. Còn người có 40 năm và 50 năm tuổi Đảng là mức 1,5 triệu đồng.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng dành cho các đối tượng: đảng viên 30 năm tuổi Đảng; cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng, cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, một số đối tượng chính sách…

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 4508/QĐ-UBND về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2017 như trên.

Cũng theo quyết định này mức hỗ trợ 800 ngàn đồng dành cho hộ nghèo; 600 ngàn đồng cho hộ cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, vận động viên, các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Ngoài ra, một số đối tượng như: bệnh nhân, người lang thang cơ nhỡ, học viên thuộc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Đồng Nai; phạm nhân đang giam giữ trong các trại cải tạo thuộc lực lượng công an địa phương quản lý; trại viên, học viên tại Trường Giáo dưỡng số 4, phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc... nhận mức hỗ trợ từ 400 - 200 ngàn đồng.

TIẾN DŨNG ​