(PL)- Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, năm 2016 có 65 bác sĩ (BS); sáu tháng đầu năm 2017 có gần 40 BS xin nghỉ việc, trong đó có 16 BS chuyên khoa I, một số còn là trưởng hoặc phó khoa, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, giữ các chức vụ quan trọng như trưởng hoặc phó khoa…

Sau khi nghỉ việc, các BS đã đến các bệnh viện (BV) tư hành nghề.

Có nhiều lý do khiến BS rời BV công nhưng chủ yếu là vì thu nhập. Ở BV công lập, một BS trẻ thu nhập chỉ 7-8 triệu đồng; nếu làm cho BV tư, thu nhập hằng tháng có thể lên tới vài chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Vì vậy các BS sẵn sàng “nộp phạt” cho tỉnh vì được địa phương cấp kinh phí đào tạo theo chính sách thu hút nguồn nhân lực.

Hiện xu hướng rời BV công sang BV tư vẫn chưa dừng lại.

PV