(PL)- Ngày 5-11, Sở Tài chính TP.HCM có công văn kiến nghị UBND TP giao Sở GTVT TP chỉ đạo các đơn vị liên quan lập lại dự toán kinh phí lễ khánh thành công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và tuyến đường Hoàng Sa-Trường Sa (đã tổ chức ngày 18-8).

Sở Tài chính cho biết do cấp bách về thời gian, đơn vị này thống nhất với đề nghị của Sở GTVT TP trình UBND TP chấp thuận cho Công ty TNHH DV-TM An Tâm tổ chức lễ khánh thành trên. Khi đó, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo lễ khánh thành phải tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, tuân thủ Quyết định 226/2006 của Thủ tướng. Theo quyết định trên, chi phí tổ chức lễ khánh thành không được vượt quá 0,04% tổng giá trị xây dựng công trình và không quá 50 triệu đồng. Trong khi đó, lễ khánh thành công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và đường Hoàng Sa-Trường Sa lên tới hơn 381 triệu đồng.

TRUNG THANH