(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14.

GS-TS, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm chủ tịch hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu cao quý trên.

N.ANH