Quy trách nhiệm khi trẻ bị xâm hại
(PLO)- Các tỉnh phải phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em cho các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản đề nghị các địa phương trong cả nước tăng cường công tác bảo vệ trẻ em thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, các vụ việc xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực trẻ em thời gian qua có xu hướng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp, nghiêm trọng. 

Tại một số địa phương, việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, hướng dẫn, hỗ trợ gia đình có trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục chưa được triển khai kịp thời; việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em chưa được ưu tiên, thậm chí kéo dài khiến các gia đình lo lắng và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chủ tịch nước và các phó thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, nhắc nhở đối với từng vụ việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành có liên quan.

Quy trách nhiệm khi trẻ bị xâm hại - ảnh 1
Theo Bộ LĐ-TB&XH số vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng tăng cao. Ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 14-3 về công tác bảo vệ trẻ em Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương.

Cụ thể, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em; kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em.

Tăng cường truyền thông về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Cạnh đó, chủ động thông báo, phối hợp với Cục Trẻ em và đường dây trong việc tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, ưu tiên phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em. "Phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em cho các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp. Thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật", văn bản nêu rõ.


VIẾT LONG