(PL)- Ngày 20-1, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử với tên miền http://vnpkc.gov.vn.

Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản trang thông tin điện tử này. Phát biểu tuyên bố ra mắt trang thông tin điện tử, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định từ khi Việt Nam chính thức triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã làm được rất nhiều việc nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đồng thời cũng rất quan tâm đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu trang thông tin điện tử của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam cần nghiên cứu làm tốt công tác tuyên truyền một cách sâu rộng và phong phú, đa dạng để tránh những hiểu lầm và tư duy lệch lạc, suy diễn gây hoài nghi trong xã hội và ngay cả trong quân đội. Được biết Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành lập từ năm 2014.

Q.ÂN