(PL)- Ngày 30-3, Ủy ban Tư pháp tiếp tục họp toàn thể cho ý kiến về đề án vị trí việc làm, số lượng, cơ cấu lao động trong ngành tòa án. Theo tờ trình, từ nay đến năm 2021, ngành tòa án dự kiến thực hiện tinh giản 10% biên chế trong các TAND.

Đối tượng tinh giản gồm những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu; sức khỏe không bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, có nguyện vọng nghỉ việc theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. Tuy nhiên, TAND Tối cao cũng đề xuất được tuyển dụng bổ sung 10% số công chức có chất lượng, tập trung vào chức danh tư pháp (thư ký tòa án) để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Lý giải cho đề xuất này, TAND Tối cao cho rằng số lượng các vụ việc thuộc thẩm quyền của TAND đang tăng hằng năm, năm sau cao hơn năm trước. Tính đến nay số lượng vụ việc phải giải quyết tăng hơn 40% (năm 2015, TAND các cấp thụ lý gần 427.000 vụ việc). Cạnh đó, Luật Tổ chức TAND quy định hình thành bốn cấp tòa án mà TAND Cấp cao là cấp tòa án được thành lập mới và việc thành lập thêm Tòa Gia đình và Người chưa thành niên trong các TAND...

Ngoài ra, TAND Tối cao cũng đề nghị được trình cơ quan có thẩm quyền bổ sung số lượng thẩm phán sơ cấp cho các TAND cấp huyện trên cơ sở giữ nguyên số lượng biên chế đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao từ năm 2012.

Theo Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, nhiều tòa án hiện đang rơi vào tình trạng thiếu biên chế dẫn đến quá tải. “Nhiều tòa án đã phải dùng tiểu xảo “tạm đình chỉ” để trì hoãn việc phải thụ lý vụ án” - ông Chính cho biết.


ĐỨC MINH