(PL)- Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã ký quyết định (ngày 17-5) ban hành kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) tại tất cả quận, huyện trên địa bàn.

Thời gian các quận, huyện bắt đầu thanh tra là trước ngày 30-5 và kết thúc trước 30-9.

Mục đích thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc cấp giấy chứng nhận, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác cấp giấy.

THU HƯƠNG