'Thay người là văn bản nhanh ngay!'
(PLO)- “Thay người là nhanh nhất, thay người là văn bản nhanh ngay” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói tại cuộc họp.

“Hôm nay, nhiều Bộ chậm trình văn bản nhưng lãnh đạo Bộ lại vắng mặt, chứng tỏ Bộ ít quan tâm xây dựng thể chế dù đây là việc rất quan trọng”. Sáng 24-3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận xét như trên tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra rà soát tình hình xây dựng các văn bản chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của 11 bộ và cơ quan ngang bộ

Số liệu từ Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho hay, có 10 văn bản hướng dẫn quá hạn (gồm 9 nghị định, một quyết định), cá biệt, có văn bản quá hạn tới 15 tháng. Trong số này, riêng Bộ Tài chính có năm văn bản quá hạn. Dự kiến, có  thêm 11 văn bản hướng dẫn phải có hiệu lực từ 1-7, nếu các bộ ngành không nỗ lực cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Theo  đứng đầu VPCP, Thủ tướng chỉ đạo Tổ công tác tập trung kiểm tra trách nhiệm của các bộ liên quan đến xây dựng thể chế. “Thủ tướng yêu cầu mời nhiều cơ quan báo chí để công khai cho dư luận biết và sẽ công khai tại phiên họp Chính phủ sắp tới Bộ nào làm tốt, Bộ nào làm không tốt”- ông Dũng cho biết và đề nghị các Bộ cam kết thời gian thực hiện.

Người đứng đầu VPCP cũng khẳng định tới đây, bộ ngành nào chậm trễ thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Quốc hội chứ Chính phủ không chịu tiếng thay như trước. “Nếu VPCP có lỗi thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phải xin lỗi”- Bộ trưởng nói.

“Chúng ta rất minh bạch điều này, vì đây là vấn đề rất quan trọng. Chính phủ kiến tạo mà không dựa vào thể chế thì không thể điều hành được”- ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Dũng, VPCP không chỉ kiểm tra các bộ mà còn kiểm tra ngay chính VPCP, những trường hợp chậm trễ thì điều chuyển. “Thay người là nhanh nhất, thay người là văn bản nhanh ngay”- Bộ trưởng gay gắt.

Bộ trưởng Dũng cũng cho hay, với những văn bản còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, VPCP sẽ tổng hợp và đề nghị Thủ tướng giao VPCP chủ trì xử lý xung đột giữa các Bộ.

Đ.Minh