Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 3.4 đã ký ban hành nghị quyết số 47 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã (TX) Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 47 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, TX.Hoàng Mai được thành lập có diện tích tự nhiên rộng hơn 16.974 ha, 105.105 nhân khẩu, 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 phường (Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân) và 5 xã (Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Trang).

Như vậy, sau khi chia tách, tỉnh Nghệ An (rộng trên 1.649.368 ha, 3.113.055 nhân khẩu) có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: TP.Vinh (trung tâm tỉnh lỵ), 3 TX (Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai) và 17 huyện (Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương)

Theo Quang Minh Nhật (TNO)