(PL)- Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 24/2013 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải.

Theo đó, từ ngày 1-12-2013, các loại bình, bồn, bể, xitec ôtô, chai, thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng, các chất lỏng hay chất rắn dạng bột chịu áp lực… bắt buộc phải được kiểm định về bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Thiết kế của thiết bị phải được cơ quan đăng kiểm thẩm định và chứng nhận. Cơ sở chế tạo, cơ sở thử nghiệm thiết bị áp lực phải có đủ năng lực, thiết bị chuyên dùng và được đăng kiểm đánh giá, cấp giấy chứng nhận.

L.ĐỨC - H.TUYÊN