(PLO)-Với mục tiêu bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi các loài thủy sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản ven bờ; quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản.


Ảnh minh họa: Internet

Ngày 13-2, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tại quyết định 188/QĐ-TTg.

Theo đó, các giải pháp để thực hiện bao gồm: hỗ trợ việc chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng ngư dân; hoàn thiện cơ chế thu, sử dụng để đưa quỹ tái tại nguồn lợi thủy sản đi vào hoạt động; nâng cao nhận thức cho ngư dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo một số loài có giá trị kinh tế, phục hồi mật độ loài có nguy cơ tuyệt chủng; gắn chip theo dõi loài có giá trị kinh tế và khoa học; tích cực tham gia các tổ chức quốc tế có liên quan để trao đổi thông tin và học tập kinh nghiệm…

Xem nội dung văn bản tại đây.

Đ.Liên