Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành đúc Việt Nam giai đoạn 2009-2020, có xét đến năm 2025.


Nghệ thuật đúc đồng Việt Nam. Ảnh: vacationtravel.vn

Theo đó, định hướng phát triển đầu tư chiều sâu, đầu tư mới với công nghệ hiện đại để sản xuất những sản phẩm đúc nhằm chủ động đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, bao gồm cả nhu cầu của công nghiệp quốc phòng.

Tiến tới sản xuất các chi tiết đúc có chất lượng và độ chính xác cao thay thế hàng nhập ngoại và xuất khẩu…

Xem nội dung quyết định 583 tại đây.