Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, lốc xoáy, bão số 4, bão số 5 năm 2012.

Tải văn bản.