(PLO) Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 41 hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải

Theo đó, đối tượng bị thu phí là tàu thuỷ chở hàng hóa hoạt động hàng hải quốc tế có trọng tải từ 50.000 GT trở lên cập cảng Cái Mép - Thị Vải.

Mức thu một số loại phí hàng hải được quy định như sau:

 Phí trọng tải:

- Lượt vào:                    0,0192 USD/GT

- Lượt rời:                     0,0192 USD/GT

Phí bảo đảm hàng hải:

- Lượt vào:                    0,06 USD/GT

- Lượt rời:                     0,06 USD/GT

 Phí hoa tiêu:

TT

Đối với cự ly dẫn tàu

Mức thu tương ứng (USD/GT-HL)

1

Đến 10 hải lý

0,0017

2

Đến 30 hải lý

0,0011

3

Trên 30 hải lý

0,00075

 


Ảnh minh họa: Internet

Mức thu tối thiểu cho một lượt dẫn tàu là 200 USD.

Thông tư 41 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2012. Trong thời gian từ 1-1-2012 đến ngày 1-5-2012 vẫn thực hiện mức thu phí hàng hải theo quy định tại Thông tư số 164/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đ.Liên