Bao gồm các nội dung về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh; chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với người lao động; cho phép mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu; kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu của các doanh nghiệp có vi phạm chất lượng...

QĐ 1354/QĐ-BLĐTBXH ngày 16-9: Đính chính TT 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

CV 1447/TTg-KTN ngày 11-9: Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên (hạng A2).

QĐ 1598/QĐ-TTg ngày 13-9: Phê duyệt Định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2014 - 2016 và sau năm 2016.

QĐ 1615/QĐ-TTg ngày 17-9: Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch.

QĐ 1617/QĐ-TTg ngày 18-9: Phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới.

QĐ 1625/QĐ-TTg ngày 19-9: Phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.

QĐ 2808/QĐ-BGTVT ngày 13-9: Phê duyệt danh sách các DN thuộc tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thực hiện rút vốn thương hiệu.

CV 3286/BNV-TCBC ngày 17-9: Thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

CV 3480/LĐTBXH-LĐTL ngày 13-9: Về chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với người lao động.

QĐ 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17-9: Phê duyệt Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công".

CV 4784/UBND-VX ngày 11-9: Cho phép mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013.

CV 6415/BGDĐT-CTHSSV ngày 16-9: Báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường.

CV 7428/VP-TM ngày 13-9: Kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được UBND thành phố phê duyệt.

CV 12067/BTC-HCSN ngày 10-9: Điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013.

CV 12080/BTC-TCHQ ngày 11-9: Thực hiện Quyết định áp dụng thuế tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng dầu thực vật.

CV 12219/BTC-QLCS ngày 13-9: Đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản Nhà nước.

CV 14893/QLD-CL ngày 11-9: Về việc kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu của các doanh nghiệp có vi phạm chất lượng.

Còn tiếp...