Đấy là hình ảnh mà Bảo Ly (Dịu - Nhật ký Vàng anh) sẽ hướng tới trong năm nay.


Theo 24H