Hiệp hội RIAV ra 'tối hậu thư' cho các điểm karaoke
(PLO)- RIAV  khuyến cáo khách hàng chấm dứt ngay hành vi xâm phạm bản quyền trong hoạt động kinh doanh của mình và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) vừa có văn bản khuyến cáo việc thực hiện các hành vi xâm phạm bản quyền quyền liên quan các bản ghi/bài hát trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, RIAV khẳng định các đơn vị kinh doanh dịch vụ karaoke hiện sử dụng các sản phẩm bản ghi (ghi âm, ghi hình) âm nhạc thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý của RIAV vào mục đích kinh doanh nhằm thu lại lợi nhuận khi chưa có sự thỏa thuận và được phép của các chủ sở hữu.

“Việc sử dụng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của RIAV và hội viên RIAV. Hành vi này đã vi phạm các quy định tại điểm a khoản 2 Điều 746 Bộ luật Dân sự năm 2005; khoản 5 Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi và bổ sung năm 2009 và các quy định khác có liên quan” -văn bản này nêu rõ.

Qua đó, RIAV khuyến cáo khách hàng chấm dứt ngay hành vi xâm phạm bản quyền trong hoạt động kinh doanh của mình và tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc thanh toán phí bản quyền quyền liên quan khi sử dụng, khai thác sản phẩm bản ghi thuộc quyền quản lý, quyền sở hữu của RIAV.

Cùng với khuyến cáo kể trên, đơn vị này cũng đưa ra mức giá thu phí bản quyền liên quan bản ghi (bao gồm quyền sản xuất bản ghi và quyền ca sĩ). Cụ thể, mức phí được áp dụng là 2.000 đồng/bài hát/đầu máy karaoke trong thời hạn một năm.

Trước đó, để tiến hành thu phí, từ cuối năm 2016, RIAV đã khảo sát hoạt động kinh doanh karaoke có sử dụng tác phẩm âm nhạc thuộc quyền quản lý của RIAV tại ba tỉnh Quảng Ninh, Trà Vinh và Bến Tre.

VIẾT THỊNH