8 bước cứu chữa người bị say nắng, say nóng

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO) - 8 bước dưới đây sẽ giúp bạn cứu chữa khi có người bị say nắng, say nóng.