Giá iPhone thay đổi thế nào sau 10 năm

Đồ họa: VNEXPRESS
Khởi đầu ở mức 599 USD cho model 2007, điện thoại của Apple được đẩy giá lên 999 USD cho sản phẩm mới nhất, iPhone X.