Lần thử hạt nhân thứ 6 uy lực nhất của Triều Tiên

Đồ họa: Theo VIỆT CHUNG (VnExpress)
Triều Tiên vừa thử nghiệm bom nhiệt hạch, lần thử hạt nhân thứ sáu và có uy lực nhất từ năm 2006.