Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò
(PLO)- Sáng 9-10, thầy Văn Như Cương đã qua đời ở tuổi 80. Cùng điểm lại 10 câu nói tâm huyết của thầy Văn Như Cương nhắn gửi đến các thế hệ học trò.

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 1

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 2

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 3

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 4

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 5

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 6

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 7

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 8

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 9

Thầy Văn Như Cương và 10 câu nói tâm huyết với học trò  - ảnh 10

HỒ TRANG- THÀNH LƯỢNG- THANH GIAN