Triều Tiên sở hữu mạng lưới phòng không dày đặc

Đồ họa: Theo Việt Chung (VnExpress)
Triều Tiên sở hữu một trong những mạng lưới phòng không dày đặc nhất thế giới, với các loại tên lửa có tầm bắn từ 150 đến 300 km.