Sau năm năm thực hiện, đã có hơn 1.400 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tại Việt Nam đã tìm được việc làm hoặc đạt được ước mơ tự kinh doanh riêng nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ Hoa Kỳ.

Ngày 20-6, bà Phạm Hoài Giang, Giám đốc dự án “Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV nơi làm việc cho người có nguy cơ cao tại Việt Nam”, cho biết như trên.

Đây là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ. Dự án đã giúp trên 1.200 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tìm được việc làm ổn định hoặc tự làm chủ. Ngoài ra, có 220 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV đã được vay vốn với tổng giá trị trên 100.000 USD.

Ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH, cho biết đây là một dự án hợp tác rất hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích.

AS