Năm 2014, ngành BHXH tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu ‘’trốn, né, nợ’’ BHXH và BHYT (bảo hiểm). 

Ngành sẽ kiên quyết kiện ra tòa các đơn vị nợ đọng bảo hiểm và sẽ công khai danh sách những đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hiểm trên phương tiện truyền thông.

Năm 2013, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận và giải quyết gần 11.500 hồ sơ về BHXH, BHYT; huy động gần 450.000 người tham gia BHXH, BHYT với số tiền hơn 630 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2012. Ngoài ra, ngành này còn phát hiện, thu hồi số tiền chi sai quy định về BHXH, BHYT hơn 217 triệu đồng…

Theo kế hoạch, trong năm 2014, BHXH tỉnh Bạc Liêu sẽ thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo 56% người dân tham gia bảo hiểm.

AS