DN cung ứng osin chỉ hợp đồng tối đa 3 công ty môi giới
(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố dự thảo Hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường.

Theo đó, điều kiện để cung ứng lao động sang Đài Loan làm việc: Thời hạn ký hợp đồng lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động là ba năm, trường hợp là hợp đồng bổ sung thì thời hạn tối thiểu là 1,6 năm.

Thị trường Nhật Bản thời gian ký hợp đồng là ba năm có thể gia hạn trong một số ngành nghề, thời gian làm việc không vượt quá tám giờ/ngày và 40 giờ/tuần.

Đối với thị trường Saudi Arabia là hai năm có thể gia hạn.

Giáo viên người Nhật Bản đang hướng dẫn thực tập sinh thực  Việt Nam
Giáo viên người Nhật Bản đang hướng dẫn thực tập sinh Việt Nam thực hành trước khi sang Nhật làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Về nguyên tắc hợp tác, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam hợp tác với tổ chức tiếp nhận Nhật Bản theo nguyên tắc: Tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản một năm tiếp nhận 99 thực tập sinh Việt Nam trở xuống và hợp tác không quá ba DN phái cử Việt Nam (công ty xuất khẩu lao động).

Tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản một năm tiếp nhận từ 100-199 thực tập sinh, hợp tác không quá năm DN phái cử Việt Nam. Ngoài ra, không hạn chế số lượng DN phái cử của Việt Nam hợp tác với tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản nếu một năm tiếp nhận từ 200 thực tập sinh Việt Nam trở lên.

Các DN dịch vụ hợp tác với Saudi Arabia theo nguyên tắc: Mỗi DN dịch vụ chỉ được ký hợp đồng cung ứng lao động giúp việc nhà với tối đa ba công ty môi giới với Saudi Arabia tại một thời điểm.

Mỗi công ty môi giới  Saudi Arabia  chỉ được ký hợp đồng cung ứng lao động giúp việc gia đình với tối đa ba DN Việt Nam tại một thời điểm.

Thông tư này có phạm vi áp dụng đối với các DN có nguyện vọng tham gia cung ứng lao động sang các trị trường Đài Loan, Nhật Bản và cung ứng lao động giúp việc gia đình tại Saudi Arabia .

PHONG ĐIỀN