(PL)- Ngày 31-8, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Theo đó, bốn nhóm giáo viên sẽ được truy lĩnh phụ cấp thâm niên trong danh sách trả lương từ ngày 1-5-2011 là:

Thứ nhất, giáo viên có thời gian giảng dạy liên tục ở cơ sở giáo dục công lập, mức phụ cấp thâm niên bằng tổng thời gian giảng dạy trừ thời gian tập sự, thử việc.

Thứ hai, giáo viên đang giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập sau đó được điều động công tác khác và thời gian này không được tính hưởng phụ cấp thâm niên thì mức phụ cấp thâm niên bằng tổng thời gian giảng dạy trừ thời gian tập sự. 

Thứ ba, giáo viên đang giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập mà trước đó đã hưởng phụ cấp thâm niên ngành khác thì mức phụ cấp thâm niên bằng tổng phụ cấp thâm niên đã hưởng cộng với phụ cấp thâm niên giảng dạy.

Thứ tư, giáo viên giảng dạy ở trường công lập, có thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam thì mức phụ cấp thâm niên bằng tổng thời gian giảng dạy trừ thời gian tập sự và các thời gian trên.

Q.VIỆT