(PL)- Giám đốc Sở GD&ĐT Huỳnh Công Minh vừa có văn bản nhắc nhở các trưởng phòng giáo dục và hiệu trưởng trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng.

Theo đó, cuối mỗi năm học (bắt đầu từ năm học 2010-2011), trưởng phòng giáo dục các quận, huyện tổng hợp báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc về UBND cùng cấp và Sở GD&ĐT.

Chuẩn hiệu trưởng do Bộ GD&ĐT ban hành kết hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại hiệu trưởng và phiếu đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường. Đây là cơ sở để Sở GD&ĐT và Phòng Giáo dục xem xét đề xuất bổ nhiệm lại, công nhận lại hoặc bổ nhiệm mới, công nhận mới hiệu trưởng cho năm học 2011-2012.

Q.VIỆT